Regionalna saradnja mladih


Region pa i Bosnu i Hercegovinu sigurno očekuje ekonomska kriza koja će uslijediti nakon krize izazvane virusom SARS-CoV-2. Neke države iz regiona imaju sreću što su članice Evropske unije, pa će u procesu mjera protiv krize, imati pomoć institucija Evropske unije.

Ranije sam bio veliki zagovornik regionalne saradnje i zajedničkom rješavanju problema građana. Smatram da sada imamo još bolju priliku, da iskoristimo krizu koja je prisutna, da zajednički radimo na rješavanju trenutne situacije.

Mladi ljudi su ti koji prije svega trebaju biti nosioci zajedničkih aktivnosti. Moramo raditi na projektima i idejama, koje će biti na koristim svim mladima u regionu. Smatram da je neophodno da se posebno povežemo sa mladima iz Slovenije i Hrvatske, kao članicama Evrope unije, koji nam mogu dosta pomoći sa svojim dosadašnjim radnim i iskustvima. Trebamo stvoriti saradnju između sličnih lokalnih zajednica, koje su imale slične izazove. Tako ćemo stvoriti sistem u kojem ćemo imati veći broj partnera u rješavanju zajedničkih problema.

Našu državu, a i sve zajednice, čeka put pridruživanja Evropskoj uniji, tom prilikom ćemo morati ispuniti sve uslove koje pred nas budu postavljeni. Regionalnom saradnjom, sa državama koje su već članice, moći ćemo iskoristi njihova iskustva, kako bi nam taj put pristupanja, bio što lakši.

Često se regionalna saradnja stavlja u “koš” sa stvaranjem “nove” Jugoslavije, te na taj način se pokušava takav način rada marginalizirati ili spriječiti. To je teza koju je potrebno odbaciti, jer živimo u periodu koji je poznat po tehnološkom napredku i gdje cijeli svijet postao “globalno selo”. Niti jedna država na svijetu ne može bez saradnje, imati uspješnu budućnost.

Adnan Družić, FLI aktivista i vijećnik u OV Bosanski Petrovac