Razvijenost lokalne samouprave jedan je od uslova postojanja demokratije i funkcionisanja pravne države. Na značaj lokalne samouprave u modernim demokratskim sistemima ukazuje i usvajanje  Evropske povelje o lokalnoj samoupravi iz 1985. godine od strane Savjeta Evrope koja jamči osnove tzv. lokalne demokratije, razrađujući najvažnije elemente statusa lokalne samouprave. Kako lokalnu samoupravu odlikuje nekoliko osobina: izvorna nadležnost, neposredno odlučivanje ili putem predstavništva, raspolaganje finansijskim sredstvima, itd., tako je i nivo lokalne samouprave (u našem slučaju govorimo o nivou opštine) važan temelj za razvoj i uspostavu socijaldemokratskih vrijednosti i političku vidljivost socijaldemokratskih partija.

Svjedoci smo da trenutno stanje socijaldemokratije u Bosni i Hercegovini, osim nepostojanja tzv. lijevog bloka, karakteriše i poprilična „nevidljivost“ aktivnosti zasnovanih na socijaldemokratskoj ideologiji. Građani ne mogu jasno vidjeti koji su to stavovi i ekonomski i drugi. programi koji socijaldemokrate izdvajaju od ostalih političkih opcija. To je donekle i razumljivo, rad i izborne kampanje (često čak i kad su u pitanju izbori za lokalni nivo) socijaldemokratskih partija se baziraju na temama od državnog značaja kao što je vanjska politika i bezbjednost čitave državne teritorije, na ekonomskim programima opravka privrede na cjelokupnom državnom nivou, itd. To sigurno nisu nebitne teme, ali povjerenje u socijaldemokratiju i jasnija vizija i vidljivost socijaldemokratije moguće je efikasnije, pa čak i lakše, ostvariti kroz trajno i fokusirano djelovanje na lokalnom nivou. Zašto je to tako? Djelujući na lokalnom nivou lakše riješiti trenutne i prioritetne potrebe stanovništva. Lakše je pristupiti građaninu ukoliko mu osiguramo ispravne lokalne vodovode, puteve, bezbjedne puteve do škole, vrtića. To je značajno jasnija i bliža vizija „vlasti kao servisa građana“ nego, recimo, donošenje rezolucije o Siriji. Samim tim dodatna vrijednost koju socijaldemokrate mogu postići djelovanjem u sklopu lokalne samouprave je  direktna korist i rješenje konkretnih problema lokalne zajednice. Nadalje, pronalaženje finansijskog okvira je znatno jednostavnije za projekte lokalnog karaktera, jer opštine imaju vlastite budžete i često je lakše postići kompromis suprotstavljenih partija i političkih opcija na lokalnom nego na nekom od viših nivoa vlasti. Direktan kontakt koji se uspostavlja sa građaninom pri npr. otvaranju nekog projekta od lokalnog značaja je neprocjenjiv za približavanje socijaldemokratskih principa opštoj populaciji. Odličan primjer za takvu vrstu aktivnosti je sarajevska opština Stari grad, gdje je omladinski ogranak socijaldemokrata svojim djelovanjem uspostavio opštinsko vijeće mladih i osigurao prostor za djelovanje svih organizacija civilnog društva koje rade sa i za mlade.

Specifično društveno, državno i političko uređenje Bosne i Hercegovine, paradoksalno, donosi još jednu prednost na nivou lokalne samouprave. Jedan od većih problema socijaldemokratije u Bosni i Hercegovini je i politički sistem koji favorizira nacionalno nasuprot građanskog. Takva situacija kombinovana sa sistematskim i višegodišnjim medijskim i političkim manipulacijama nacionalnom sviješću Bosanaca i Hercegovaca je dovela i do toga da se glasači često boje dati glas građanskojopciji upravo zbog straha da će time oslabiti političku i društvenu poziciju vlastitog nacionalnog korpusa. Gledajući lokalni nivo, većina opština u Bosni i Hercegovini obilježava značajna dominacija jednog naroda. U takvim uslovima socijaldemokrati  mogu ponuditi sve prednosti građanske opcije, ali bez bojazni za slabljenjem pozicije dominantnog naroda i tako, koristeći trenutnu nacionalnu predodređenost bosanskohercegovačkog društva, dobiti priliku da propagiraju i djeluju na principima političke opcije u kojoj je glavni akter građanin, a ne pripadnik određenog naroda.

Socijaldemokratski principi se, osim na državnom nivou, mogu još i efikasnije promovisati, a prije svega sprovoditi, upravo jačanjem lokalne samouprave, što bi svakako doprinijelo i generalnoj demokratizaciji društva u cjelini. Uostalom, sa jakom bazom i čvrstim temeljima lakše je graditi i više nivoe vlasti i društva.