Svoj doprinos zakonskom rješavanju problematike liječenja neplodnosti biomedicinski potpomognutoj oplodnji na nivou Federacije Bosne i Hercegovine dao je i Forum lijeve inicijative izradom politika pod nazivom Liječenje neplodnosti biomedicinski potpomognutoj oplodnji u Bosni i Hercegovini, te u okviru politike Seksualno i reproduktivno zdravlje žene i muškarca.

U Sarajevu, 19. januara 2017. godine, u hotelu Europa, održana je i detaba o prijedlogu Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom. Uvodnu riječ na okruglom stolu su imali šef Kluba SDP BiH u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, Elvir Karajbić, predsjednik Odbora za zdravstvo SDP BiH, Rusmir Mesihović,  i načelnik Centra za humanu reprodukciju Kantonalne bolnice Zenica, Ermin Čehić.

Prijedlog Zakona o liječenju neplodnosti i biomedicinski potpomognutoj oplodnji u Federaciji BiH kreiran je 2012. godine, te je u formi nacrta Zakon prošao proceduru oba doma Parlamenta FBiH. Usvajanje Prijedloga Zakona u Parlamentu FBiH je posljednja zakonska prepreka za hiljade parova koji zbog neplodnosti trenutno ne mogu imati djecu, a nemaju novac da sami finansiraju biomedicinski potpomognutu oplodnju, a sam Prijedlog  Zakona bi trebao biti na dnevnom redu 16. sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH 24. januara, kao peta tačka dnevnog reda.