Posljednji modul Akademije socijalne demokratije održan je iz oblasti „Savremena ljevica“ od 02-04.07.2015.godine na Jahorini. Predavanja iz ove oblasti u toku prvog dana  obuhvatila su izazove i prespektive savremene ljevice, globalni socijalizam, društveno-politički prioritete ljevice u BiH kao i perspektive bosanskohercegovačke ljevice sa akcentom na radionicu.

Drugi dan Akademije pored tema, feminizam i ljevica te budućnost bosanskohercegovačke ljevice, urađena je i evaluacija cijelukupnog projekata koja je pokazala potrebu nastavka realizacije Akademije  i u budućnosti.

Na kraju, direktor Foruma lijeve incijative, Miroslav Živanović i generalni sekratar SDP BIH, Irfan Čengić uručili su  certifikate o uspješnoj završenoj Akademiji, i time  svečano zatvorili  Akademiju socijalne demokratije.

Akadamija je počela u aprilu 2015.godine i nakon 4 modula koja su održana u Međugorju, Zenici, Prijedoru i Jahorni završena je u julu 2015.godine.

Svim učesnicima i učesnicama čestitamo na uspješnoj završenoj prvoj generaciji Akademije socijalne demokratije te im želimo puno sreće u daljem društveno političkom aktivizmu.