Maja Bjelan-Karičić: Ključ dobrog liderstva je u komunikaciji


I taman kada sam pomislila da sam odslušala sve seminare koji se tiču pitanja o učešću žena u javnom životu, dobila sam poziv za seminar o ženskom liderstvu. S obzirom da sam stava da obrazovanja nikada nije viška, ali ga nikada nije ni dosta, odlučila sam prihvatiti poziv.

Nan Sloane, liderka iz Velike Britanije – zemlje iz koje dolazi, prenijela nam je svoje dugogodišnje iskustvo. Žena umiljatog glasa i s mnogo iskustva došla je u moj grad da prenese svoje znanje, da podstakne, da ohrabri, da povede. Na samom početku, nekako sam se u sebi preispitivala i pomislila da možda i nisam trebala biti na ovom seminaru: pa, nisam ja liderka. Kao što to obično i biva na sličnim seminarima, uvod je počeo vrlo poznatom uputom: “Recite nešto o sebi!“ Ali ovog puta smo o sebi govorile na drugi način.

Nan je željela čuti nešto o tome što smo mi u posljednje vrijeme uradile za svoju zajednicu. A onda su se počele redati priče jedna za drugom. Tako sam došla na red i ja, te sam ispričala svoju priču, priču o uspjehu u svojoj lokalnoj zajednici, priču o osnaživanju žena, priču o igralištu za djecu, priču koja je zapravo bila moja priča o drugima – priča koja je o meni ali je uključivala mnoge druge… I dok je Nan klimala glavom kao znak aktivnog slušanja, a ja pažljivo slušala svaku ispričanu priču, nametnula mi se misao da sve učesnice seminara imaju neke karakteristike liderke. Te karakteristike se odnose na njihov pokušaj da utiču na pojedince ali i na grupe i to na način da svoju moć ne zloupotrebljavaju, već je proaktivno koriste u postizanju ciljeva za dobrobit svoje zajednice. To su liderke koje zagovaraju rodnu uključenost temeljenu na rodno osjetljivim politikama, koje se ne bave i ne rješavaju samo “ženska pitanja”, već osluškuju potrebe zajednice, ujedinjuju društvene pokrete i različite resurse.

Misleći o tim karakteristikama, zaključujem da je ključ dobrog liderstva u komunikaciji – jasnom govorenju i empatičnom slušanju drugih dok govore. Nije nužno da se ljudima dopadnete, važnije je da ljudi imaju povjerenja u vas. Budite ono što jeste, tople i nasmijane. Ako to niste i ne pokušavajte biti – ljudi to prepoznaju. Budite autentične, jasno govorite i nikada ne zaboravite da dovoljno dugo i dovoljno često ponavljate ono u šta vjerujete i za šta se zalažete. Svaka žena bi trebala biti svjesna svojih sposobnosti i karakteristika, te hrabrije koračati u susret liderskim pozicijama i promjenama koje lideri donesu tamo gdje dođu. Jer biti liderka znači puno toga: dovesti, voditi, odvesti, navesti, predvoditi, sprovesti, zauzimati prvo mjesto… Ako smo osnažene u uvjerenju da smo sposobne biti liderke, onda to možemo biti na različite načine. Nikada ne znamo kada svojim primjerom možemo nekoga negdje povesti, nekoga negdje dovesti, potaknuti, predvoditi i/ili stajati na čelu neke promjene. Liderke jesmo i svaki put kada sprovedemo neku dobru ideju, kada ostvarimo zajednički cilj, kada smo vodeće u činjenju dobra za sebe, za druge, za zajednicu.