Dana 30.06.2015. godine u Sarajevu je održan trening pod nazivom „Lokalne omladinske politike“ koji je organizovan od strane Foruma lijeve incijative uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme. Trening je otvorila Jelena Pekić, koordinatorica za programe i projekte Foruma lijeve incijative, koja je tom prilikom ukazala na ulogu i značaj da mladi aktivisti i aktivistice kroz ovaj program pokrenu inicijative osnivanja vijeća mladih u opštinama, uspostavljanja kancelarije za mlade, te ostale aktivnosti u skladu sa Zakonom o mladima BiH.

FLI aktivisti i predavači Ajdin Kahrović i Azra Džaferbegović su kroz predavanje i radionice upoznali učesnike/ce o osnovnim odredbama Zakona o mladima Federacije BiH, te načinima kako da pomenuti zakon implementiraju u svojim lokalnim zajednicama.

Na treningu su učestvovali aktivisti/ce političkih partija i nevladinih organizacija sa područja Kantona Sarajevo. Ukupno će se održati pet treninga čiji je cilj upoznati učesnike/ce sa obavezama općina propisanih Zakonom o mladima FBiH, te kreirati plan djelovanja na implementaciji Zakona o mladima FBiH u lokalnim zajednicama širom BiH.

Naredni trening će se održati u Velikoj Kladuši.