Održan prvi modul Mentoring programa-političko osnaživanje žena

U proteklom periodu od 23 do 25. juna 2021. godine održali smo…

Javni poziv za učešće u programu Akademija socijalne demokratije 2021

Friedrich-Ebert-Stiftung BiH i Forum lijeve inicijative nastavljaju…

Praktična edukacija za kvalitetan rad svakog vijećnika i vijećnice

Tokom proteklog vikenda Forum lijeve inicijative uz podršku…

Poziv za aktivistice za sudjelovanje u Mentoring programu - Političko osnaživanje žena

Forum lijeve inicijative (FLI) i Fondacija Friedrich Ebert (FES)…