Novi Direktorij donatora u BiH

Mreža za izgradnju mira je pripremila osmo izdanje Direktorija donatora koji podržavaju aktivnosti organizacija civilnog društva u BiH. Ova je zajednička aktivnost CRS-a i Caritasa BK BiH kroz projekat Izaberimo mir zajedno koji je podržan od USAID-a.

Direktorij donatora u BiH je vodič o izvorima finansiranja za organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Direktorij je pripremljen prije svega zbog potreba udruženja žrtava rata aktivnih u BiH, kao i članica Mreže za izgradnju mira, ali može koristiti i svim ostalim organizacijama civilnog društva koji traže nove izvore finansiranja.

U Direktoriju možete pronaći informacije o 243 donatora i poziva za projekte sa uredima donatora u BiH i/ili svijetu, a koji finansiraju aktivnosti u BiH. Što je značajno za ovaj direktorij je da organizacije na jednom mjestu mogu pronaći informacije o raznim programima, aktivnostima i geografskom području koje određeni donatori finansiraju, rokovima za prijave, kriterijima podobnosti, načinima apliciranja i kako ostvariti kontakt.

Ovo je već osmo izdanje, a plan je u narednom periodu Direktorij ažurirati i dopunjavati sa informacijama o novim donatorima, rokovima za apliciranje i informacijama o kriterijima finansiranja.

Direktorij je zajednički napor osoblja CPT projekta, Edite Čolo, Suzane Božić i Gorana Bubala, a dizajn i tehničku pripremu uradio je Dario Ambrožić. Mirta Kapetanović je dizajnirala logo Mreže za izgradnju mira i naslovnicu Direktorija donatora.

Link za preuzimanje: CPT-Mreza za izgradnju mira Direktorij donatora avgust 2013

(Preuzeto od: www.mreza-mira.net) 

U Hrvatskoj pokrenuta inicijativa o izradi novog Zakona o računovodstvu neprofitnih organizacija

Udruženje Transparency International Hrvatska (TIH) oglasilo se saopštenjem javnosti kojim pozdravlja inicijativu Ministarstva financija Republike Hrvatske da se pristupi izradi novog Zakona o računovodstvu neprofitnih organizacija. Time će se, smatraju u TIH-u, ojačati transparentnost financijskog poslovanja neprofitnih organizacija prema opštoj javnosti, a posebno poreznim obveznicima.

TIH u saopštenju ocjenjuje da postojeća zakonska rješenja nisu dovoljno iskorištena u segmentu nadzora poslovanja neprofitnih organizacija, što znači da se ne mora nužno krenuti s novim zakonskim prijedlozima kako bi se kontrola poslovanja neprofitnog sektora efikasno provodila već danas.

TIH napominje da su određene neprofitne organizacije već obuhvaćene, ili bi svakako trebale biti, pojedinim rigoroznim odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti, s obzirom na visinu njihovih izvora financiranja, odnosno učešće s kojim javne financije sudjeluju u financiranju njihovog poslovanja.

Drže da bi se postojeći Zakon o fiskalnoj odgovornosti mogao dopuniti tako da su i neprofitne organizacije obvezne postupati po njemu. To se, kažu, posebno odnosi na one koje se većim dijelom financiraju iz državnog proračuna, te proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave.

No, u primjeni tog zakona problem je autonomno djelovanje neprofitnih organizacija, jer država i javni donatori ne mogu utjecati na smjenu čelnika tih tijela ako ne posluju u skladu s odredbama fiskalne i financijske discipline, što je jedna od ključnih sankcija Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Zato bi se ta autonomija, s obzirom na postotak javnog financiranja, morala ograničiti.

TIH predlaže da se istovremeno s izmjenom Zakona o fiskalnoj odgovornosti na taj dio neprofitnih organizacija učinkovito primijeni i Zakon o sistemu unutrašnje finansijske kontrole u javnom sektoru. Predlaže i da se neprofitne organizacije koje se doniraju značajnim sredstvima iz javnog novca obavezno upisuju u Registar budžetskih i izvanbudžetskih korisnika. Time bi se smanjila mogućnost lukrativnog financiranja iz državnog budžeta, a to znači da bi nad njima postojale fiskalna odgovornosti i finansijska kontrola.

TIH ističe da treba stvoriti mehanizam prema kojem finansijski izvještaji neće biti transparentni samo u pogledu brojki, već da se jasno vidi na šta i kako udruge i neprofitne organizacije troše javni novac.

(Preuzeto od: Hina) 

 

Javni poziv za programsku oblast “Zagovaračke inicijative”

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Švedske realizuje program malih grantova “Budi promjena!”. Program malih grantova (PMG) je namijenjen jačanju aktivnog građanskog učešća i uključenju pojedinaca i grupa u društvene promjene u zajednicama u kojima žive, kao i za osposobljavanje organizacija civilnog društva (OCD) sa posebnim naglaskom na organizacije u zajednici koje će svojim znanjem i vještinama na najbolji način predstaviti svoju ciljnu grupaciju i članstvo, kao i zastupati njihove interese i zagovarati pozitivne promjene u njihovu korist.

Izvor: www.cpcd.ba

Prema objavljenom javnom pozivu, pravo učešća u programu imaju sve zainteresovane organizacije civilnog društva (udruženja i fondacije) koje trebaju dostaviti koncept papire za projekte kojima je fokus javna kampanja kojom se utiče na javne politike kojima se rješavaju svakodnevni problemi članova, korisnika, građana ili lokalne zajednice u cjelini.

Uputstvo za izradu i prijavni obrazac koncept papira kao i sve druge neophodne informacije i dokumenti u vezi sa PMG-om dostupni su na stranici www.cpcd.ba u sekciji Programi (program malih grantova). Svaka pojedinačna organizacija može poslati samo jedan koncept projekta.

Krajnji datum za prijem koncepata projekata po javnom pozivu je 11. septembar 2013. godine. Koncepti se šalju isključivo na e-mail adresu pmg@cpcd.ba.

Za više informacija posjetiti web stranice: www.cpcd.ba i www.civilnodrustvo.ba.

(Preuzeto od: www.cpcd.ba)

Poziv za Regionalnu školu tranzicione pravde

Fond za humanitarno pravo, Udruženje Pravnik i Fond za humanitarno pravo Kosovo, objavljuje konkurs za upis druge generacije studenata Regionalne škole tranzicione pravde, koja će se održati u Beogradu, od 18. do 29. novembra 2013. godine.

Regionalna škola tranzicione pravde je desetodnevni program neformalnog obrazovanja o instrumentima za suočavanje sa prošlošću. Polaznici Škole slušaće predavanja o utvrđenim činjenicama na sudskim procesima pred Haškim tribunalom i nacionalnim suđenjima za ratne zločine, vansudskim mehanizmima za utvrđivanje činjenica o zločinima iz prošlosti, pravu žrtava kršenja ljudskih prava na reparacije i doprinosu arhiva i medija u utvrđivanju istine i odgovornosti, kulturi i sukobu sjećanja i procesu pomirenja u post-konfliktnim društvima. Pored toga, studenti će imati prilike da razgovaraju o procesima napretka primene strategija tranzicione pravde u Bosni i Hercegovini, Kosovu i Srbiji sa stručnjacima iz ovih zemalja. U okviru Škole predviđene su posete mjestima stradanja u BiH, Kosovu i Srbiji.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti završnih godina i post-diplomskih studija univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Kosova i Srbije, članovi političkih partija, aktivisti organizacija civilnog društva, i mladi profesionalci zaposleni u državnoj upravi (službenici ministarstava Bosne i Hercegovine, Kosova i Republike Srbije).

Za prijavu je potrebno dostaviti biografiju, motivaciono pismo i dve preporuke, emailom na tj-school@hlc-rdc.org. Sve troškove u vezi Škole snosi organizator. Prevod na maternji jezik je obezbjeđen. Pohađanje Škole je besplatno. Konkurs je otvoren do 10. septembra 2013. godine.

Za više informacija posjetiti web stranicu: www.tj-school.org/.

BiH dobila mrežu poslovnih anđela i Business Start-up Accelerator

Od danas svi mladi koji imaju ideju, a nemaju sredstava i vještina za njenu realizaciju mogu aplicirati kroz projekt BIZOO – Business Start-up Accelerator (www.bizoo.ba) i dobiti sve to na jednom mjestu. Ono po čemu je ovaj projekt drugačiji od ostalih je to što će mladima kroz njega biti osigurana mentorska podrška uspješnih poslovnih ljudi, ali i dostupna mreža investitora tzv. poslovnih anđela, kako domaćih tako i stranih.

Ovo su u Sarajevu obznanili Edin Mehić, predsjednik Centra za zapošljavanje mladih-YES i David Barth, direktor USAID misije u BiH. Inače, cilj BIZOO programa je da posluži kao baza za aktivnosti mreže poslovnih anđela omogućavajući investitorima kontakt sa mladim kompanijama koje su spremne za drugu fazu investiranja.

Ovakva vrsta mreže poslovnih anđela u drugim, susjednim zemljama postoji već duže vrijeme. Ona će omogućiti podršku i financiranje start-upa u početnoj fazi.

Kako je istaknuto na današnjoj konferenciji predviđeno je da ukupno 60 ideja mladih ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine kroz tromjesečne cikluse sudjeluje u Business Start-up Accelerator-u, te da ih vodi 40 priznatih poslovnih ljudi u svojstvu mentora. “Petnaest najboljih ideja će dobiti finansijsku podršku za pokretanje bizinisa kroz BIZOO Business Angel Network (www.bizooangels.ba) koji će spajati domaće i strane investitore sa mladim bh. poduzetnicima”, istaknuto je danas.

Edin Mehić, predsjednik Centra za zapošljavanje mladih – YES, kaže da će pokušati pomoći mladim ljudima da se u najboljem svijetlu predstave investitorima koji se žele uključiti u ovu priču a sve u cilju povrata svoje investicije. “Iza ovog projekta stoje uspješni poslovni ljudi čiji poslovni modeli nisu zasnovani na izrabljivanju ljudi nego na inovacijama i u potpunosti su izvozno orijentirani”, kaže Mehić.

Dodaje da su investitori koji su se odlučili na ovo ljudi koji su zaljubljeni u stvaranje novih vrijednosti a imaju želju da vrate svoj dug društvu kroz ono što najbolje rade a to je kreiranje biznisa i otvaranje novih radnih mjesta. “Prema tome Bizoo je više od samog programa i mi kroz njega pokušavamo napraviti okruženje koje će značiti uspostavu povjerenja između mladih ljudi i novih komapanija. Ovo je najnovija metodologija razvoja biznisa u BiH, ali i u regiji. Mladi ljudi u BiH su najbolji resurs i rješenje za ovu zemlju. BIZOO Business Start-up Accelerator i BIZOO Business Angel Network želi dati mladim ljudima resurse, znanje, veze i podršku kako bi razvili biznise s orijentacijom na inovaciju i izvoz”, rekao je Mehić.

David Barth,direktor Misije USAID-a u BiH, istakao je važnost ovih programa za obrazovanje nove generacije poslovnih muškaraca i žena u Bosni i Hercegovini. ”Trebamo uzeti mlade ljude Bosne i Hercegovine pod naša krila i ostati s njima dok ne budu u mogućnosti letjeti sami. Uvjeren sam da ako ih podržimo i omogućimo pristup početnom kapitalu, možemo stvoriti novi osjećaj optimizma i ambicije među mladima u BiH, koji su budućnost ove zemlje”, zaključio je Barth.

Dodao je da su mu mnogi govorili kako je BiH bogata prirodnim bogatstvima ali da on smatra da je naše najveće bogatstvo obrazovani i pametni mladi ljudi sa kojima je imao priliku da se susretne tijekom svog rada ovdje. Zato ih je pozvao da ne budu stidljivi nego da se prijave sa svojim idejama jer je ovo njihova šansa.

Milad Čerkić, osnivač softverske firme AtlantBH koja se nalazi u Sarajevu ali djeluje globalno, jedan je od članova mreže poslovnih anđela BIZOO. O tome zašto se uključio u ovoj projekt kaže: “Pokušavamo dio svog znanja i iskustva da prenesemo mladim ljudima koji tek kreću sa poslovanjem kako bi im pomogli. Ali ono što je jako važno reći je da je ovo prostor za investicije. Mi očekujemo, kao i svaki investitor, da sve ono što je uloženo vrati kroz neko vremensko razdoblje. Ovdje se ne radi o donoranju nego želimo da to bude uspješno za sve one koji sudjeluju u ovom, kako bi svi imali korist od toga”.

Inače, BIZOO program realizira Centar za zapošljavanje mladih – YES  (Youth Employment Services) u okviru petogodišnjeg projekta “Partnerstvo za Inovacije” (Partnership for Innovation – PI), a koji financira Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID u BiH.

Poslovni anđeli i način investiranja

Poslovni anđeli su obično neformalni individualni investitori koji svojim iskustvom savjetuju mlade tvrtke i poduzetnike i pomažu njihovom budućem rastu. Najveća vrijednost ovih anđela jest upravo pružanje ekspertize, vještina i poslovnih kontakata. Osim toga njihova karakteristika je da oni prvenstveno ulažu u sektore koje razumiju i u regiju koju poznaju. Poslovni anđeli uvijek investiraju u projekte koji imaju potencijal za brzi rast. Projekt mora biti takav da nudi nešto inovativnije i novije nego što trenutno postoji na tržištu da bi se mogao ostvariti određeni profit.

(Ekapija.ba)

Saradnja Foruma Lijeve Inicijative i Motivatora

U organizaciji Udruženja za razvoj civilnog društva Motivator, 11. juna 2013. godine u prostorijama Biznis centra Opštine Centar Sarajevo, održana je jednodnevna radionica pod nazivom „Osnove projektnog menadžmenta.“ Cilj radionice je bio upoznati prisutne sa osnovama projektnog mendžmenta i funkcionisanja samog Udruženja.

Radionici je prisustvovalo oko 20 mladih ljudi zainteresovanih da se aktivno uključe u rad udruženja, te da svojim aktivizmom doprinesu ostvarivanju ciljeva i misije udruženja. Na početku radionice, učesnike je pozdravila predsjednica udruženja Motivator, Efendić Irma. Irma je predstavila ciljeve i djelatnosti te prisutne upoznala sa organima Udruženja.

Nakon izlaganja Irme, koordinatorica za programe i projekte u Forumu lijeve inicijative Jelena Ćebić održala je predavanje o projektnom menadžemntu. Kroz teorijski okvir i konkretne primjere iz prakse, učesnici i učesnice radionice su se upoznali sa osnovnim pojmovima projekt menadžemnta, projektnim ciklusom i ključnim elementima koji svaki projektni prijedlog treba da sadrži, načinu finansiranja projekata i pripremama prijedloga budžeta.

Po završetku predavanja, učesnici i učesnice radionice su dobili priliku, za one koji su to željeli, da postanu i prvi članovi udruženja Motivator. Predsjednica skupštine udruženja Ajla Ahmethodžić informisala je pristune o pravima i obavezama budućih članova, te predstavila tri sektora koji će egzistirati u Udruženju i način na koji se mogu, oni koji žele, aktivno uključiti u rad.
Radionica je uspješno završena te je na prijedlog učesnika i učesnica dogovoreno da će u što skorijem periodu biti organizovana i druga.

Ispred Udruženja Motivator iskazali su veliku zahvalnost Forumu lijeve inicijative na izdvojenom vremenu i odličnom predavanju.